Phương Thức Thanh Toán Dự Án Gateway Vũng Tàu Thế Nào?

625

Dự Án Chung Cư Vũng Tàu GateWay nằm trong khu du lịch Chí Linh- TP Vũng Tàu . Nhà đầu tư quan tâm đến Phương Thức Thanh Toán Dự Án Vũng Tàu Gateway ra sao ?

Thông báo mới nhất từ chủ đầu tư DIC. DIC đưa ra các phước thức thanh toán linh hoạt như sau.

Theo quy định, khách hàng đặt cọc là 50 triệu đồng/căn hộ, thời hạn đặt cọc tối đa là 15 ngày. Khách hàng lựa chọn 1 trong các phương án thanh toán sau:

  1. Phương án 1:Thanh toán 8 đợt.

Đợt 1: Ngay khi ký hợp đồng, Thanh toán 15% giá trị căn hộ không bao gồm KPBT – Tiền đặt cọc.

Đợt 2: Sau 03 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 15% giá trị căn hộ.

Đợt 3: Sau 06 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Đợt 4: Sau 09 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Đợt 5: Sau 12 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Đợt 6: Sau 15 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Đợt 7: Khi nhận nhà, thanh toán 25% giá trị căn hộ + Kinh phí bảo trì.

Đợt 8: Khi nhận sổ hồng, thanh toán 05% giá trị căn hộ còn lại.

2. Phương án 2: Thanh toán 5 đợt. (Chiết khấu 2.5% giá trị căn hộ trước thuế, không bao gồm KPBT).

Đợt 1: Ngay khi ký hợp đồng, Thanh toán 50% giá trị căn hộ không bao gồm KPBT – Tiền đặt cọc.

Đợt 2: Sau 03 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Đợt 3: Sau 06 tháng kể từ đợt 1, thanh toán 10% giá trị căn hộ.

Đợt 4: Khi nhận nhà, thanh toán 25% giá trị căn hộ + Kinh phí bảo trì.

Đợt 5: Khi nhận sổ hồng, thanh toán 05% giá trị căn hộ còn lại.

3. Phương án 3: Thanh toán 3 đợt. (Chiết khấu 4% giá trị căn hộ trước thuế, không bao gồm KPBT).

Đợt 1: Ngay khi ký hợp đồng, Thanh toán 70% giá trị căn hộ không bao gồm KPBT – Tiền đặt cọc.

Đợt 2: Khi nhận nhà, thanh toán 25% giá trị căn hộ + Kinh phí bảo trì.

Đợt 3: Khi nhận sổ hồng, thanh toán 05% giá trị căn hộ còn lại.

4. Phương án 4: Thanh toán 3 đợt. (Chiết khấu 7% giá trị căn hộ trước thuế, không bao gồm KPBT).

Đợt 1: Ngay khi ký hợp đồng, Thanh toán 95% giá trị căn hộ không bao gồm KPBT – Tiền đặt cọc.

Đợt 2: Khi nhận nhà, thanh toán tiền Kinh phí bảo trì.

Đợt 3: Khi nhận sổ hồng, thanh toán 05% giá trị căn hộ còn lại.

Chính sách khách hàng mua sỉ:

Mua sỉ từ 2 -3 căn hộ chiết khấu thêm 1% giá trị căn hộ trước thuế.

Mua sỉ từ 4 -6 căn hộ chiết khấu thêm 2% giá trị căn hộ trước thuế.

Mua sỉ từ 7 -10 căn hộ chiết khấu thêm 3% giá trị căn hộ trước thuế.

Mua sỉ từ 11 -15 căn hộ chiết khấu thêm 4% giá trị căn hộ trước thuế.

Mua sỉ từ 15 căn hộ trở lên chiết khấu thêm 5% giá trị căn hộ trước thuế.

Ghi chú: Phương thức thanh toán, tỷ lệ ưu đãi, chiết khấu (nếu có) có thể thay đổi, tùy theo chính sách của DIC Corp và không cần báo trước.

Trên đây Căn Hộ Sài Gòn giới thiệu Phương Thức Thanh Toán Dự Án Gateway Vũng Tàu .Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án vui lòng liên hệ Hotline: 0843322233